SKL pomáhá uklidit Česko

05.09.2018

Dne 15.9.2018 proběhne celosvětový úklidový den a i my se díky organizaci "Ukliďme svět, ukliďme Česko" zapojíme. Takže všichni, kteří máte chuť a čas se zapojit, napište nám na facebookovou událost, e-mailem či na telefon, abychom si Vás zapsali, neboť musíme  zajistit ochranné pomůcky. 

Akce proběhne 15.9.2018 od 13:00-19:00, sraz na fotbalovém hřišti v Liběšicích. Uklízet se bude okolí Liběšic a okolních vesnic. Celý den zakončíme posezením u ohně opékáním buřtíků, káva a čaj bude též.

Těšíme se na Vás.

Více informací se o akci dočtete zde.

Krátké shrnutí akce:

Do úklidu Liběšic a okolí se zapojilo celkem 46 dobrovolníků, i když by mohla, vzhledem k počtu obyvatel Liběšicka, být účast větší, tak jako první vlaštovku vidíme akci za vydařenou. Zapojila se spousta našich dětí a za to jsme na ně pyšní. Jsme rádi, že jim není lhostejné prostředí kolem nich a že i sami pochopily a poznaly, jak se někteří lidé k přírodě chovají, neboť jsme sesbírali neuvěřitelné množství odpadků - 48 velkých pytlů, což je cca 600 kg odpadu! Nejvíce bylo asi odhozených PET lahví, které jsme vytřídili zvlášť do pytlů, dále plechovek od energetických drinků apod. a odhozených vlhčených ubrousků! 

I tak jsme si přes veškeré znechucení z toho množství odpoledne celkem užili. Děti si poklábosily :-) a náležitě si pak zadováděly ještě na hřišti, kde jsme si spolu ještě upekli buřtíky a dospělí si vydechli nad kávou.

 Do budoucna se určitě opět této akce zúčastníme a budeme doufat, že se k nám přidají i další dobrovolníci. Všem zúčastněným moc děkujeme za spolupráci. SKL