Pozvánka

04.02.2019

POZVÁNKA

Na valnou hromadu SK Liběšice,z.s.

Datum konání:

Sobota 2.2. 2019 v 16.00

V Liběšicích na sále obecního úřadu.

Program:

1.) Zahájení

2.) Schválení programu VH a jednacího řádu

3.) Schválení volební a návrhové komise

4.) Volba předsedy, místopředsedy a členů VV SK Liběšice

5.) Volba revizní komise

6.) Úprava stanov

7.) Schválení členského příspěvku (částka)

8.) Zpráva p. Jaroslavy Řehákové o hospodaření klubu.

9.) Zpráva trenérů o činnosti jednotlivých družstev

10.) Diskuse

11.) Usnesení

12.) Závěr