Jak proběhla akce "Ukliďme Česko"

12.05.2021

O víkendu 8. 5. - 9. 5. 2021 proběhla akce Ukliďme Česko. Již třetím rokem tuto akci spoluorganizujeme z obcí Liběšice. Za náš klub SKL se akce zúčastnilo dvacet hráčů a čtyři trenéři. Chtěl bych všem kdo se akce účastnili moc poděkovat za odvedenou práci. Posbíralo se celkem dvacet pytlů odpadu. Musíme konstatovat, že oproti předešlým úklidům, bylo v okolí méně odpadků ... bohužel, dost odpadu bylo na oplocených pozemcích, které nejsou obecní, proto se bude obec snažit majitele kontaktovat a situaci vyřešit. Ještě jednou všem děkuji za přístup a úklid. Děkujeme SKL...

                                                                                                                                                             předseda klubu Božík Jiří

o akci informovala i obec Liběšice na facebooku zde